BejelentésBölöni Református Egyházközség
Iesus Hominum Salvator

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Keresés a honlaponHírek
BÖLÖN TÖRTÉNETE

Megjelent Fancsal Zsolt lelkipásztor "Múltunkban a jövőnk, jövőnkben a múltunk" című könyve, mely - a Bölöni Református Egyházközség történetét dolgozza fel több , mint 400 oldalon.

Tartalom

A BÖLÖNI REFORMÁTUSOK karácsonyi számának tartalma 1. Nem akadt hely (prédikáció - Cseri Kálmán nyomán) 2. Fancsal Zsolt: A meg nem értett csoda (lelkészi köszöntés) 3. Boda Dénes: Köszöntő (gondnoki köszöntés) 4. Fancsal Zsolt: Néma télben (vers) 5. Gergely Ildikó: Gondolatok adventkor 6. Túrmezei Erzsébet: Kérdez a gyermek (vers) 7. A négy gyertya története 8. Alföldyné Dobozi Eszter: Confessio (vers) 9. Gergely Ildikó: Mária éneke 10. Alföldyné Dobozi Eszter: Jel (vers) 11. Akácsos Pál: A legszebb ünnep 12. Alföldyné Dobozi Eszter: Circulus virtuális (vers) 13. Alföldy Jenő: Könyvjelzők az életemben 14. Alföldyné Dobozi Eszter: Jászol és kereszt (vers) 15. Pál-Hadnagy Ilona: Testbeszéd 16. Ki vagyok? (vers) 17. A mosoly 18. Nagy Gáspár: Jegyezvén szalmaszállal (vers) 19. Fancsal Zsolt: Köszönetnyílvánítás

tovább >>


Templom renoválás

Isten segedelmével befejeződött templomunk tatarozása, restaurálása. Istené legyen a dicsőség.

tovább >>


Évforduló

A Bölöni Ökumenikus Kórus, idén ünnepli fennállásának ötödik esztendejét

tovább >>

"Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!" Ézs. 40,31


BÉKESSÉG ISTENTŐL!


Szeretetettel köszöntjük honlapunkon.Az Erdővidéki Egyházmegyébe kebelezett Bölöni Református Egyházközség 198 tagot számlál.
Kicsiny gyülekezetünk fennmaradása Isten kegyelme, hiszen az évszázadok viharai, bár sokszor megszaggaták gyönge ágait, mégis élni akar és megmaradni. Megmaradni pedig csak akkor lehet, hogyha építjük a lelkeket, cselekszünk Isten dicsőségére és embertársaink javára, ellenkező esetben, csak az enyészet lesz az örökségünk.
Az az ember, aki melegedni akar, megkeresi a hamu alatt a rég kihunytnak vélt parazsat. Az a kicsi gyülekezet, mely élni akar ebben a világban és megmaradni, ugyanezt teszi.
Az évek során rádöbbentünk, hogy hány meg hány gyermeki, felnőtt szívben van ott a tenni akarás, a gyülekezetépítés szikrája. Ki nem ásott kincsek kerülnek a felszínre, értékek, melyek közöttünk vannak, tálentumok, melyeket őriz annyi meg annyi szív. Gyakran csak rácsodálkozni tudunk azokra a gyöngyszemekre, melyek ott rejtőzködnek a szívek mélyén, melyekre ráhullott az idő és a feledés szürke pora. De Isten, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, nem hagyja elveszni kicsiny nyáját, hanem kegyelme és szeretete, elegendő erőt és türelmet ad gyülekezetünk híveinek, ezen értékeket felfedezni egymásban és a felszínre hozni.
De hisszük, napról napra kérve Isten segítségét, ezen értékeket nemcsak napvilágra hozzuk, hanem úgy sáfárkodunk velük, hogy Isten dicsőségét és embertársaink lelki gyarapodását szolgálják.
Így kívánunk cselekedni megmaradásunk érdekében, hogy gyülekezeti életünk Krisztus szerinti legyen.


„Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.
Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet.
Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjasoknak.
És legyen áldott támasz karod
a segítségre szorulóknak.
Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.


Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy Te áldott találkozás,
Minden Téged keresőnek.
Legyen áldott immár, minden
Hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen, ki megbocsátja,
Végtelenül szeret Téged!
Őrizzen hát ez az áldás,
Fájdalomban, szenvedésben.
Örömben, bánatban
Bűnök közti kísértésben.
Őrizze meg tisztaságod.
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak,
És a Téged szeretőknek.”


Ősi magyar áldás


Ezen sorokkal köszöntjük Önt, aki meglátogatja honlapunkat és kívánjuk, hogy Isten gazdag áldása legyen életén.


Békesség Istentől!Elérhetőségeink

Bölöni Református Egyházközség
str. Tőkés nr. 577
Loc. Belin cod. 527030
Jud. Covasna
Romania

Tel.0267-356168
email: egy.lelek@freemail.hu


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!