BejelentésBölöni Református Egyházközség
Iesus Hominum Salvator

MENÜ

Üzenőfal


Név:

Üzenet:

 A BÖLÖNI ÖKUMENIKUS KÓRUS„Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!... Menjetek be az Ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat Neki, áldjátok az Ő nevét! Mert jó az Úr örökkévaló az Ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az Ő hűsége!"


Zsoltár 100:1,4-5


Van egy hangszer ezen a világon, mely minden más hangszernél csodálatosabb, melyet nem emberi elme tervezett, melyen nem látni emberi kéz nyomát. Van ezen a világon egy hangszer, melyet gyakran megszólaltatunk otthonainkban és templomainkban, munkálkodva és pihenve, örömünkben és bánatunkban, gyermekként és felnőttként. Igen, van egy hangszer, melyen ha játszani kezd valaki, a lelke kiszabadul földi kalitkájából és magasra száll, magasra a menny fele, oda ahol megszületett ez a hangszer, és ahhoz, Aki annyira tökéletesre megalkotta azt. Az Úrtól kaptuk ezt a hangszert, melynek neve: hang. Ezeket a húrokat pengeti annyi meg annyi ember ezen a világon Istennek szerezve dicsőséget, és az embereket megörvendeztetve. Hálával szívében szólaltatja meg a Bölöni Ökumenikus Kórus is a zene nyelvén ezt a varázsfuvolát.
Istené legyen a dicsőség, Őt illesse az örök hála és tisztesség.

A Bölöni Ökumenikus Kórus 2004 Adventjén alakult meg. Kezdetben a Bölöni Református Kórus nevet viselte, alig 9 tagot számlálva. Isten kegyelméből azonban a zene csodálatos harmóniái másokat is megszólítottak és rövid időn belül már 15 lelkes kórustag szólaltatta meg az egyházi, népi és világi zene harmóniáinak csodálatos világát.
2005 Karácsonyától a PARÁZS gyermek és ifjúsági együttes is fontos részévé vált az énekkar szolgálatának.
2006-ban a vallási hovatartozás sokszínűsége miatt, örömmel vette fel a Bölöni Ökumenikus Kórus nevet.
A 2007-es esztendő Karácsonyára elkészítettük, mintegy emlék gyanánt ez első „Örvendj világ az Úr eljött!” című DVD lemezt, mely 61 kórusművet tartalmaz.
Próbáinkról, melyeket hetente kétszer, minden esztendőben, Adventtől Pünkösdig tartunk, soha nem marad el a jókedv és a vidámság.
Szolgálatainkkal mindenekelőtt a falu népét örvendeztetjük meg, azonban nem egyszer tettünk eleget más gyülekezetek meghívásának is.
Szolgálataink közé tartozik mindenekelőtt a sátoros ünnepek első napján tartott zeneestek, az ünnepi, valamint az imaheti istentiszteleti szolgáltatok, ugyanakkor örömmel énekelünk a magyar nemzeti ünnepeinken is: március 15, augusztus 20, október 6 vagy más egyéb rendezvényeken is így: falunapok, szobor vagy kopjafa avatások alkalmával.
Lehetőségünk adódott más gyülekezeteket is megörvendeztetni énekeinkkel. Így nyertünk meghívást több erdélyi gyülekezetbe.
A kórus tagjai minden esztendőben részt vesznek egy közös kiránduláson, melyeken megismerjük Erdély gyönyörű tájait és egyben egymás szívéhez is közelebb jutunk.


A kórus tagjai
Szoprán:
Farkas Sarolta, Gergely Ildikó, Nagy Judit, Orosz Zita, Pál Szerénke Imola, Szabó Etelka  
Alt:
Benkő Ilona, Boér Imre, Brotea Izabella, Ferenc Erzsébet,  Hegedüs Edit, Kozma Aranka, Nagy Erzsébet,  Pintyi Lújza  
Énekvezér: Fancsal Zsolt, ref. lp.


A PARÁZS együttes tagjai
Szoprán furulya: Nagy Kinga Karola, Păcurariu Nagy Leonárd, Sikó Ida Magdolna
Szintetizátor: Bartha Aba, Fancsal Zsolt
Harmonika: Kelemen László


Fellépéseink:


- 2004 Advent I. vasárnapja – Bölön
- 2004 Karácsonya – ünnepi zeneest - Bölön
- 2005 Imahét - Bölöni (református gyülekezet) - Bölön
- 2005 március 15 – Bölön
- 2005 Imahét - Középajtai református gyülekezet - Középajta
- 2005 Húsvét I. napja – ünnepi zeneest - Bölön
- 2005 május hava– Erzsébet királynő szobrának felavatása – Bölön
- 2005 október 6 – aradi vértanúk emlékére - Bölön
- 2005 Advent I. vasárnapja – Bölön
- 2005 Karácsonya – ünnepi zeneest - Bölön
- 2006 Imahét - Bölön (református gyülekezet)- Bölön
- 2006 március 12 – Ótordai református gyülekezet - Torda
- 2006 március 15 - Bölön
- 2006 Imahét – Középajtai református gyülekezet - Középajta
- 2006 Húsvét I. napja – ünnepi zeneest - Bölön
- 2006 május hava – falunapok - Bölön
- 2006 augusztus 20 – Szent István emlékünnepély - Bölön
- 2006 október hava – kopjafa avatás a könyvtár előtt – Bölön
- 2006 Karácsonya – ünnepi zeneest - Bölön
- 2007 Imahét - Bölön (református gyülekezet)- Bölön
- 2007 február hava – Bölöni unitárius gyülekezet - Bölön
- 2007 március 14 –Gábor Áron emlékmű, Bodvaj
- 2007 március 15 - Bölön
- 2007 Húsvét I. napja – ünnepi zeneest - Bölön
- 2007 augusztus 7 – falunapok – Bölön
- 2007 augusztus 27 – Szent István emlékünnepély - Bölön
- 2007 december 2 – Kezek című előadás során – Bölön
- 2007 Karácsonya – ünnepi zeneest, az "ÖRVENDJ VILÁG AZ ÚR ELJÖTT" című DVD lemez bemutatása - Bölön
- 2008 Imahét - Bölön (református gyülekezet)- Bölön
- 2008 március 1 – Uzoni református gyülekezet – Uzon
- 2008 március 9 – Kézdimárkosfalvi református gyülekezet – Kézdimárkosfalva
- 2008 március 15 - Bölön
- 2008 Húsvétja - ünnepi zeneest
- 2008 május - falunapok – Bölön
- 2008 június 8 - Szemerjai református gyülekezet - Sepsiszentgyörgy
- 2008 Karácsonya – ünnepi zeneest - Bölön
- 2009 Imahét - Bölön (református gyülekezet)- Bölön
- 2009 február 19 - Imahét – Bibarcfalvi református gyülekezet - Bibarcfalva
- 2009 március 15 - Bölöni református gyülekezet- Bölön
- 2009 március 15 - Középajtai református gyülekezet - Középajta
- 2009 Húsvétja - ünnepi zeneest - Bölön
- 2009 Karácsony II. napja - ünnepi, hagyományos zeneest - Bölön
- 2010 január 21 - Bodosi Református Egyházközség - Bodos


Repertoárunk


1. Erkel Ferenc: Himnusz
2. Egressi Béni: Szózat
3. Szigeti Gyula: Ima
4. Felix Mendelsohn: Mért késel Jézus?
5. Eszterházy Pál: Jézus eljön nemsokára
6. Franz Gruber: Csendes éj
7. Franz Schubert: Ave Maria
8. Gounod: Ave Maria
9. Liszt Ferenc: Ave Maria
10. Redner H.L.: Oh, Betlehem kis városka
11. Adolphe Adam: Mély csend honol
12. Fancsal Zsolt: Ím, leszállt már az éjszaka árnya
13. Bárdos Lajos: Éjszaka árnya
14. Piotr Illitch Tsaikovski : Altató
15. Johannes Brahms: Altató
16. Franz Schubert: Altató
17. Volly István: Fel nagy örömre
18. G.F.Händel: Örvendj világ
19. Wolfgang Carl Briegel: Gloria
20. Jeremiah Clarke: Jertek áldjuk Istent
21. Gh. Cucu: Ime az Úrnak angyala
22. John Francis Wade: Adeste fideles
23. Fancsal Zsolt: Kis falucskámban
24. Ismeretlen szerző: Leszállt az ég dicső királya
25. Borsay Sámuel: Mester a bősz vihar dühöng
26. W. A. Mozart: Ave verum
27. Fancsal Zsolt: Pilátus
28. Roy Krisztina: Az Isten Bárányára
29. Sweney I.R: A Golgotán
30. Ismeretlen szerző: Föltámadt! Alleluja
31. Ismeretlen szerző: Szentlélek Isten jöjj szívünkbe
32. Hanby B.R.: A jászolba ki az ott?
33. Fövényesi Bertalan: Ima
34. Mansell Ramsey: Hinni taníts Uram
35. Dán dallam: Hű Jézusom kezébe
36. Huugo Nyberg: Szelíd szemed Úr Jézus
37. Régi magyar dallam:Térj magadhoz drága Sion
38. Ismeretlen szerző: Krisztus testének tagja vagy tán?
39. Morres E.H.: Vonj öröm és búbánaton át
40. Sankey I: Ott a messze földön
41. Felix Mendelsohn: Búcsú az erdőtől
42. Luwing von Beethoven: Örömóda
43. Guiseppe Verdi: Rabok kórusa
44. Vargha Tamás: Beh, régen vérezel
45. Ismeretlen szerző: Oh, bujdosó székely
46. Katona dal: Kis pej lovam
47. Katona dal: Garibáldi csárdás kis kalapja
48. Szabó Géza: Esik az eső
49. Ismeretlen szerző: Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország
50. Hallgató: Egy gyönge kis madár
51. Balatoni népdalok
52. Székely himnusz
53. Erkel Ferenc: Hazám, hazám
54. Ismeretlen szerző: Himnusz
55. Dr. Kováts Lajos: Kicsiny Betlehemben
56. E. Ebel: Lágyan hull a hó
57. Francia karácsonyi ének: Csillagfényes
58. Charpantier: Te Deum
59. L. Mason: Mindig velem
60. Fancsal Zsolt: Szent IstvánKépgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?Szőnyiné Lobmayer Margit [ 2017-10-25 08:59 ]

Kedves Kórus!
A budapesti Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont gyermekkórusának és leánykarának karnagya vagyok. A gyerekkórussal szeretnénk karácsonykor énekelni Adam Adolphe: Cantique de Noel c. művét. Az önök honlapján láttam, hogy magyarul énekelték. Ha nem gond, szeretném kérni, küldjék el nekünk is, hogy ne a franciával kelljen a gyerekeknek küszködni.
További sikereket és Isten áldását kívánom munkájukra köszönettel:
Szőnyiné Lobmayer MargitHavasi Károlyné [ 2014-12-07 20:47 ]

Kedves Kórus! Gratulálok az eddigi sikerekhez.További hasonló jókat kívánok.Szeretném még elkérni,ha lehet a leszállt az ég dícső királya szövegét és kottáját.Kis kórusunkkal szeretnénk megtanulni.Köszönettel:Havasinémama [ 2014-10-29 07:02 ]

)))) mamaréka [ 2014-10-29 07:01 ]

Gratulálok és üdv MIndenkinek!rékamama [ 2014-10-29 07:01 ]

Szép hetet és gratulálok!mamaCsikai Barna [ 2014-10-28 11:17 ]

Kedves Kórus, és Tiszteletes Úr,

Csikai Barna vagyok Budapestről. Én is hallottam, hogy lefordították és magyarul is éneklik Adolphe Adam - Cantiqua de Noel dalát. Nagyon megtisztelnének, ha nekem is elküldenék. Gyönyörű ez a dal, szeretném én is saját nyelvünkön énekelni. További munkájukhoz sok sikert kívánok!

Köszönettel:
Csikai Barna

dgyuszo [ 2013-11-26 07:32 ]

Kedves Kottabirtokos!

Hasonló kérésem lenne. Elkérhetném én is Adolphe Adam - Cantique de Noel darabjához a magyar szöveget? Segítség lenne. Ezt a dalt gyerekeknek szeretném énekelni, de csak ha magyarul van, mert fontosnak tartom, hogy értsék a szövegét.
Előre is köszönöm! Címem: dgyuszo (kukac) gmail.com
Áldás:
dgyuszomama [ 2013-11-19 15:39 ]

Üdv mindenkinek,sok szerencsét Kórusnak és üdv:mamamama [ 2013-11-19 15:39 ]

Segítettem és szép napot!mamaMindenki! [ 2013-11-19 15:38 ]

www.youtube.com/watch?v=ghBz17icHIs
mama [ 2013-11-19 15:38 ]

Tisztelt Kórus!


Gratulálok és sok sikert kíván:mamaSzabóné Nagy Bernadett [ 2013-11-01 10:50 ]

Tisztelt Kórus!

Ell szeretném kérni én is Adolphe Adam: Cantique de Noel magyar szövegét.
Magánéneket tanulok és magyarul szeretném előadni a dalt karácsonykor.

Áldást kívánva munkájukra, tisztelettel: Szabóné Nagy Bernadett GyőrHercz Péter [ 2012-12-20 18:46 ]

Kedves Kórus!
Hercz Péter vagyok, erdélyi operaénekes, el szeretném kérni én is Adolphe Adam: Cantique de Noel magyar szövegét. Áldott Karácsonyt és bort, búzát, békességet az új évben!
Köszönettel
Hercz PéterA. Anna [ 2012-11-29 17:37 ]

Kedves Kórus!
Csatlakoznék az előttem szólókhoz, az Adolph Adam mű magyar szövegét szeretném elkérni. Testvéreimmel (heten) karácsonyra tanuljuk meglepetésből, de a francia szöveggel igen meggyűlt a bajunk...

Köszönettel: AnnaT. I. Erzsébet [ 2012-07-31 11:10 ]

Kedves Kórus!
Minden év Adventi időszakában 3 templomban adunk koncertet vegyeskarunkkal. Nagyon szeretnénk mindig frissíteni a műsorunkat. Szépen kérem, hogy küldjék el címemre Adolphe Adam: Cantique Noel c. művének "Mély csend honol" kezdetű fordítását.
Köszönettel: ErzsébetMotúz Gyula [ 2011-12-08 11:56 ]

Tisztelt Kórus !
Szeretném elkérni a Leszállt az ég dicső királya kottáját. Két
órán át kerestem a neten de nem találtam. Ha el tudnák küldeni
a címemre nagyon megköszönném.
Tisztelettel M GYTarnóczy László [ 2010-10-29 18:26 ]

Tisztelt Kórus!

Szeretném elkérni (19. mú a sorban)
Wolfgang Carl Briegel: Gloria c. mű kottáját.
Amennyiben lehetséges, kérem szépen az e-mail címemre elküldeni szíveskedjenek. Budapest-Újpesti református vagyok.

Tisztelettel, TLKrakomperger Károly [ 2010-09-24 22:17 ]

Kedves Kórus!
Szeretném elkérni a Leszállt az ég dicső Királya c. dal szövegét és kottáját, esetleg a Kórus előadásában meghallgatni. Segítségüket előre is köszönöm.Marianna [ 2009-12-22 14:56 ]

Hálásan köszönöm. Gyönyörű.Constantin Orsolya [ 2009-11-30 07:53 ]

Köszönöm az éneketeket, jó veletek együtt hangolódni az Adventre. Ha van mód rá, szeretném elkérni a \"Leszállt az ég dicső Királya\" c. dal szövegét és dallamát. Családunk idősebb tagjainak agy öröme lenne ez. Köszönettel: Constantin OrsolyaMarianna [ 2009-10-27 14:22 ]

Kedves Kórus!

Egyik olvasónknak szüksége lenne Adolphe Adam: Mély csend honol c. művének magyar szövegére. Sehol nem tudunk a nyomára bukkanni. El tudnák küldeni e-mail címemre vagy itt közzétenni esetleg? Örök hálával,
Zsoldos Marianna
zenei könyvtárosKisgyorgy Agnes [ 2009-03-31 16:24 ]

Gratulalok a tehetséges,odaadó munkájához a Tiszteletes Úrnak.Nem-csak látni érezni is lehet minden mozdulatából a Kisfalucskám iránti szeretetét,ahogy sikerült egy parányi gyülekezetből arannyat érő dalárdát kovácsolni.
Még egyszer gratulálok,tisztelettel Kisgyörgy Ágnes,KézdivásárhelyIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!